Česta pitanja

Saznajte odgovore na najčešća pitanja.

Pitanja

 • Jesu li štedni ulozi u stambenim štedionicama osigurani?
  • Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Agencija) osigurava štedne uloge u iznosu od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja po osobi-deponentu. Isplata obeštećenja je u domaćoj valuti. Za obveze Agencije jamči Republika Hrvatska.

 • Može li štediša biti maloljetna osoba?
  • Može. U tom slučaju Zahtjev za sklapanje ugovora o stambenoj štednji podnosi zakonski zastupnik maloljetne osobe.

 • Može li štediša štedjeti u više stambenih štedionica i ostvarivati pravo na državna poticajna sredstva po svim ugovorima?
  • Štediša može štedjeti u više stambenih štedionica, ali u tom slučaju, sukladno izmjenama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, državna poticajna sredstva može ostvariti samo u jednoj stambenoj štedionici.

 • Što preporučiti štediši koji želi uplaćivati više od 5.000,00 kuna godišnje?
  • Obzirom da su državna poticajna sredstva ograničena po stambenom štediši godišnje, ukoliko štediša želi godišnje uplaćivati više od 5.000,00 kuna, preporuča mu se tzv. obiteljska štednja.

   Svaki član obitelji može imati vlastiti ugovor o stambenoj štednji i na temelju njega dobivati državna poticajna sredstva i pripadajuće kamate. Po isteku vremena štednje, svi ugovori sklopljeni unutar obitelji mogu se ustupiti jednom korisniku kredita. Na taj način ostvaruje se veći iznos ušteđevine, a time i pravo na veći iznos kredita. Pod članom obitelji smatra se bračni i izvanbračni drugovi, srodnik u pravoj liniji, te braća i sestre koji zajedno stanuju.

 • Može li se tijekom štednje promijeniti tarifa štednje?
  • Tarifa štednje može se mijenjati tijekom štednje sve do prihvaćanja dodjele ugovorenog iznosa.

   Kod izmjene tarife štednje iz štednje s višom kamatnom stopom u štednju s nižom kamatnom stopom vrši se reobračun kamate na ušteđevinu po kamatnoj stopi nove tarife štednje počevši od datuma sklapanja ugovora, odnosno datuma prve uplate. Izmjena tarife štednje s nižim kamatnom stopom u tarifu štednje s višom kamatnom stopom nije dozvoljena.

 • Što se događa s ugovorom o stambenoj štednji ukoliko stambeni štediša ne uplaćuje štedne uloge redovito?
  • Redovite uplate štednih uloga uvjet su za postizanje vrijednosti ugovora potrebnog za dodjelu ugovorenog iznosa.

   Ukoliko stambeni štediša nije u mogućnosti određeno vrijeme plaćati štedne uloge produžava se vrijeme čekanja na dodjelu.

   RSŠ ima pravo raskinuti ugovor o stambenoj štednji ukoliko štediša kasni s uplatom više od šest ugovorenih rata štednog uloga uključujući i izvanredne uplate.

 • Koje je minimalno vrijeme štednje da bi štediša ostvario pravo na stambeni kredit?
  • Sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje minimalno vrijeme štednje da bi štediša ostvario pravo na stambeni kredit je dvije godine. Izmjenom Zakona štedionicama je dozvoljeno u ponudu svojih programa uvrstiti međufinancitranje, odnosno odobravanje kredita i prije isteka minimalnog razdoblja štednje.

 • Mora li po isteku štednje od pet godina štediša uzeti stambeni kredit?
  • Ne mora. Po isteku vremena štednje od pet godina štediša može uzeti ušteđevinu i odreći se prava na stambeni kredit, a ušteđevinom slobodno raspolagati.

 • Kada se stječe pravo na dodijelu ugovornog iznosa?
  • Stambeni štediša ostvario je po ugovoru o stambenoj štednji uvjete za ponudu dodjele ugovornog iznosa ako je

   ► štedio minimalno vrijeme štednje,
   ► ostvario potrebnu visinu ušteđevine ovisno o tarifi štednje,
   ► ostvario potreban ciljani broj bodova.

   Osnovni uvjet potreban da se dosegne potreban ciljani broj bodova jest redovita uplata ugovorenih štednih uloga po ugovoru o stambenoj štednji.

   Stambenim štedišama koji su ispunili sve uvjete za dodjelu Raiffeisen stambena štedionica na kućnu adresu šalje dopis s ponudom - obavijest o dodjeli.

   Stambeni štediša koji je sklopio Ugovor o stambenoj štednju sukladno Općim uvjetima poslovanja može zahtjevati izvanrednu dodjelu ugovornog iznosa po isteku 24 mjeseca od sklapanja ugovora o stambenoj štednji. Uvjeti za izvanrednu dodjelu ugovornog iznosa jednaki su redovnoj dodjeli.