Uplata štednje i kredita

Podaci za uplatu štednje i kredita.

 

Odredite sami iznos i učestalost uplata štednje ovisno o vašim mogućnostima i potrebama. Redovitim uplatama postignite veću dobit i uvjete za dodjelu ugovornog iznosa te povoljnijeg stambenog kredita.

Kako uplaćivati?

 • Načini uplate stambene štednje i kredita

  Načini uplate stambene štednje i kredita

  Štedne uloge i anuitet stambenog kredita možete uplaćivati na više načina:

  trajnim nalogom -  u poslovnoj banci gdje imate otvoren tekući račun možete ugovoriti trajni nalog za plaćanje ugovorenih iznosa štednih uloga ili rate kredita u Raiffeisen stambenoj štedionici d.d.

  ► u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d.

  ► internetskim i mobilnim bankarstvom bez naknade

  ► drugim alternativnim načinima plaćanja.

  Za uplate štednih uloga u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. ne naplaćuje se provizija za usluge platnog prometa.

 • Uplate putem internetskog bankarstva ili općih uplatnica

  Uplate putem internetskog bankarstva ili općih uplatnica

  Plaćate li putem internetskog bankarstva molimo koristite sljedeće podatke:

  ► broj računa Raiffeisen stambene štedionice d.d.

  IBAN HR8624840081101717332 (račun 2484008-1101717332)

  ► broj ugovora stambene štednje ili kredita upišite u pozivu na broj

   

  Poziv na broj i pripadajući model upisuje se na sljedeći način:
  Model poziva na broj: HR02
  Poziv na broj:

  Uplata štednje 10xx-broj ugovora xx: upisuje se ukupan broj znamenki u broju ugovora
  Uplata anuiteta kredita  20xx-broj ugovora xx: upisuje se ukupan broj znamenki u broju ugovora

   

 • Primjer određivanja poziva na broj

  Primjer određivanja poziva na broj

  Broj ugovora 12345678 (broj ugovora ima 8 znamenki):

  ► poziv na broj kod uplate štednje:  
  model HR02 1008-12345678

  ► poziv na broj kod uplate anuiteta kredita:
  model HR02  2008-12345678