Mjere olakšavanja otplate kredita

 

Raiffeisen stambena štedionica svim svojim klijentima koji imaju poteškoća ili očekuju poteškoće u podmirenju dospjelih obveza, nudi mjere olakšanja otplate kredita.

Kada predate zahtjev, to ne znači da će on automatski biti odobren. Svaki zahtjev ćemo detaljno analizirati i povratno vam javiti odluku o prihvaćanju Zahtjeva. U svrhu odobrenja zahtjeva moguće je da ćemo vas tražiti i da nam dostavite dodatnu dokumentaciju.

Prije nego što podnesete zahtjev za moratorij, morate o tome obavijestiti eventualne ostale sudionike kredita (sudužnike, jamce, založne dužnike) zato što se odobrenjem moratorija produljuje rok otplate kredita.

Obavještavamo vas da nam se za sve detaljne informacije o otplati stambenih kredita u RSŠ, možete obratiti na jedan od sljedećih načina:

broj telefona: 091/ 6006 197 ili 01/6006 161
e-mail: naplata@raiffeisenstambena.hr

Ovim putem možete zatražiti odgodu otplate budućih anuiteta kredita (moratorij).