Redovni krediti

Redovni krediti

Saznajte više

Prednosti

 • Namjena kredita

  Namjena kredita

  Osim redovnih namjena za kupnju i izgradnju stana/kuće, adaptaciju prostora ili refinanciranje kredita, redovne kredite moguće je koristiti i za kupnju građevinske čestice (bez ili s djelomično izgrađenom građevinom) te za komunalno uređenje čestice.

 • Iznos kredita i procijenjena vrijednost nekretnine

  Iznos kredita i procijenjena vrijednost nekretnine

  Provjerite ostvarujete li uvjete za maksimalan iznos kredita do 100 % procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Više informacija

 • Uvjeti redovnih kredita

  Uvjeti redovnih kredita

  Valuta kredita EUR HRK
  Fiksna kamatna stopa 3,60% godišnje 3,60% godišnje
  Rok otplate do 25 godina  do 15 godina
  Trajanje štednje 5 godina 5 godina
  Potrebna ušteđevina 10% ugovornog iznosa 10% ugovornog iznosa

  Stambeni štediša ostvaruje uvjete za dodjelu ugovornog iznosa ako je štedio minimalno vrijeme štednje, ostvario potrebni iznos ušteđevine u ugovorenoj tarifi štednje te ostvario potreban broj bodova. Tada može zatražiti redovan stambeni kredit.

 • Izvanredna dodjela ugovornog iznosa nakon 2 godine štednje

  Izvanredna dodjela ugovornog iznosa nakon 2 godine štednje

  Stambeni štediša može zatražiti izvanrednu dodjelu ugovornog iznosa po isteku 24 mjeseca od sklapanja ugovora o stambenoj štednji, ukoliko je ostvario ušteđevinu u iznosu od:
  • 10% ugovornog iznosa za štednju u eurima
  • 10% ugovornog iznosa za štednju u kunama

 
Primjer : redovni kredit 60.000,00 EUR
iznos kredita u EUR 60.000,00
otplatni anuitet EUR 303,61
zadnji anuitet EUR 299,55
suma anuiteta EUR 91.078,94
rok otplate u mjesecima 300
nepromjenjiva kamatna stopa 3,60%
efektivna kamatna stopa (EKS) 3,68%
interkalarna kamata EUR 177,05

*Navedeni iznosi u eurima, plativi su u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Tečaj eura u odnosu na kune je promjenjiv i iznosi pojedinačnih anuiteta otplate u kunama za pojedini mjesec se mijenjaju ovisno o toj promjeni, tako da ako tečaj eura poraste anuitet otplate kredita bit će veći u odnosu na prethodni mjesec, a ako se smanji tada će anuitet biti manji. Izračun reprezentativnog primjera kredita je iskazan uz pretpostavku isplate kredita 01.04.2019. i plaćanja interkalarne kamate do 30.04.2019. U izračun EKS-a uključene su redovne uplate, interkalarna kamata za mjesec dana te naplate naknada prema Odluci o naknadama (mjesečna naknada za vođenje računa iznosi 0,66 eura). Ostali troškovi kredita koji nisu poznati u trenutku izračuna EKS-a, a mogu biti u njega uključeni: procjene i premije osiguranja nekretnine, premije životnog osiguranja, troškovi javnog bilježnika. Obveza osiguranja kredita hipotekom, procjene nekretnine i sklapanja ugovora o osiguranju nekretnine odnosi se na kredite iznad 30.000 EUR, a koji trošak se određuje na temelju ZK podataka predmetne nekretnine. Trošak premije životnog osiguranja ovisi o izabranom modelu osiguranja kredita. Iznos DPS određen je zakonom i može se tijekom razdoblja štednje izmjenom zakona mijenjati. Izračuni kredita namijenjeni su isključivo za dobivanje osnovnih informacija te Raiffeisen stambena štedionica d.d. zadržava pravo izmjene.

Primjer: redovni kredit 200.000,00 HRK 
iznos kredita HRK 200.000,00
otplatni anuitet HRK 1.439,61
zadnji anuitet HRK 1.438,85
suma anuiteta HRK 259.129,04
rok otplate u mjesecima 180
nepromjenjiva kamatna stopa 3,60%
efektivna kamatna stopa (EKS) 3,71%
interkalarna kamata HRK 609,84

*Izračun reprezentativnog primjera kredita je iskazan uz pretpostavku isplate kredita 01.05.2019. i plaćanja interkalarne kamate do 31.05.2019. U izračun EKS-a uključene su redovne uplate, interkalarna kamata za mjesec dana te naplate naknada prema Odluci o naknadama (mjesečna naknada za vođenje računa iznosi 4,95 kn). Ostali troškovi kredita koji nisu poznati u trenutku izračuna EKS-a, a mogu biti u njega uključeni: procjene i premije osiguranja nekretnine, premije životnog osiguranja, troškovi javnog bilježnika. Obveza osiguranja kredita hipotekom, procjene nekretnine i sklapanja ugovora o osiguranju nekretnine odnosi se na kredite iznad 220.000 HRK, a koji trošak se određuje na temelju ZK podataka predmetne nekretnine. Trošak premije životnog osiguranja ovisi o izabranom modelu osiguranja kredita. Iznos državnih poticajnih sredstava (DPS) određen je zakonom i može se tijekom razdoblja štednje izmjenom zakona mijenjati. Izračuni kredita namijenjeni su isključivo za dobivanje osnovnih informacija te Raiffeisen stambena štedionica d.d. zadržava pravo izmjene.

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu

Stambena štedionica

Pišite nam