Raiffeisen stambena štednja

Štednja prilagođena vašim mogućnostima, potrebama i planovima!

Raiffeisen stambena štednja

Štednja prilagođena vašim mogućnostima, potrebama i planovima!

Saznajte više
 

Želite štednju koja je prilagođena vama i vašim mogućnostima, planovima i potrebama? Raiffeisen stambena štedionica je najbolji izbor za vas! Već s minimalnim ulozima ostvarujete visoke prinose, zahvaljujući kamati i državnim poticajnim sredstvima. Stambena štednja vam u budućnosti omogućuje i ostvarivanje povoljnijih uvjeta stambenih kredita.

Prednosti

 • Fleksibilnost uplata

  Fleksibilnost uplata

  Sami birate želite li uplaćivati štednju mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

 • Povoljniji uvjeti stambenog kreditiranja

  Povoljniji uvjeti stambenog kreditiranja

  Po isteku štednje ostvarujete povoljnije uvjete stambenog kredita.

 • Isplativost

  Isplativost

  Na svaku godišnju uplatu ostvarujete atraktivne i fiksne kamatne stope te državna poticajna sredstva određena za tu godinu.

 • Siguran oblik štednje

  Siguran oblik štednje

  Štednja Raiffeisen stambene štedionice osigurana je od strane države do iznosa od 100.000 eura.

 • Minimalne uplate, maksimalna dobit

  Minimalne uplate, maksimalna dobit

  Već s manjim redovnim uplatama ostvarujete visoke prinose!

 • Bez naknade

  Bez naknade

  Stambenu štednju ugovorite bez naknade za sklapanje ugovora!

Više informacija

 

Odaberite valutu u kojoj želite štedjeti!

Valuta stambene štednje    Kamatna stopa štednje    
EUR 1,0 % godišnja – za ugovore uz valutnu klauzulu u EUR    
HRK 1,2 % godišnja – za ugovore bez valutne klauzule u HRK

Raiffeisen stambena štednja ugovara se na pet godina uz fiksnu kamatnu stopu štednje. 

Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 
Primjer izračuna štednje u HRK
ugovoreni rok štednje 5 god
ugovoreni iznos HRK 27.000,00
mjesečni štedni ulog HRK 422,00
kamatna stopa na štedni ulog % 1,20
ukupna ušteđevina 26.282,11
EKS na štedni ulog % 1,47

 

 

Primjer izračuna štednje s valutnom klauzulom u EUR
ugovoreni rok štednje 5 godina
ugovoreni iznos u EUR 3.600,00
mjesečni štedni ulog EUR* 57,00
kamatna stopa na štedni ulog % 1,00
ukupna ušteđevina 3.532,38
EKS na štedni ulog % 1,27

*Pretpostavljeni početak štednje je 1.3.2018. prema OUP/13
Izračun efektivne kamatne stope (EKS) se temelji na pretpostavci početka štednje na dan 01.03.2018. godine, a uključene su i naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji koja iznosi 0,00 kuna, naknada za vođenje računa u iznosu od 4,50 kn/mjesečno (54,00 kn/godišnje) odnosno 0,60 EUR/mjesečno (7,20 EUR/godišnje), te DPS-a.
Državna poticajna sredstva (DPS) odobravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a iznos DPS-a može se mijenjati temeljem Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.
Odlukom ministarstva financija državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini iznose 1,8% maksimalno 90 kuna godišnje.
U izračun nisu uključeni porez i prirez koji se sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/14) obračunavaju na obračunatu, pripisanu i/ili isplaćenu kamatu na štednju i kamatu na državna poticajna sredstva. Primjeri izračuna su isključivo informativnog karaktera te se ne mogu koristiti u druge svrhe.

 

Kako ugovoriti?

 

U RBA poslovnicama

Ugovor o stambenoj štednji možete sklopiti u poslovnicama Raiffeisen banke.

Prilikom sklapanja ugovora o stambenoj štednji možete izabrati uvjete štednje prema svojim planovima i potrebama.
Djelatnici banke mogu vam pomoći izabrati najisplativije uvjete štednje i optimalni ugovorni iznos.

Obiteljska štednja

 

Obiteljsku štednju savjetujemo svim klijentima koji mogu štedjeti više od 5.000 kuna godišnje, odnosno preko 420 kuna ili 56 eura mjesečno i na taj način ostvariti veću dobit i ranije steći pravo na veći iznos stambenog kredita. Za djecu do 15 godina moguće je ugovoriti dječju stambenu štednju Bubašparu.

Više informacija o obiteljskoj štednji:

• broj članova obitelji* nije ograničen,

 svaki član obitelji sklapa vlastiti ugovor o stambenoj štednji,

 svaki član obitelji ima pravo na državna poticajna sredstva, 

 ako se obitelj odluči za stambeni kredit, temeljem ustupljenih prava iz ugovora o stambenoj štednji samo jedan član obitelji podiže stambeni kredit.

Ukoliko se odlučite podići stambeni kredit temeljem ugovora o stambenoj štednji, moguće je podići veći iznos kredita jer se prava na kredit mogu ustupiti članovima obitelji. 

*Sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje pod članovima obitelji smatraju se bračni i izvanbračni drugovi, srodnici u pravoj liniji i braća i sestre koji zajedno stanuju

 
VRSTA USLUGE IZNOS NAKNADE U kn / EUR
Sklapanje Ugovora o stambenoj štednji  bez naknade
Slanje izvoda i vođenje računa stambene štednje  
Slanje izvoda jednom godišnje bez naknade
Vođenje računa 4,50 kn / 0,60 EUR mjesečno
Slanje izvoda na zahtjev klijenta 54,00 kn / 7,20 EUR po izvodu
Izmjene ugovora o stambenoj štednji  
Povećanje ugovornog iznosa 0,00 EUR/HRK
Izmjena tarife 25,00 kn / 3,50 EUR
Ostale izmjene ugovora (umanjenje ugovornog iznosa) 25,00 kn / 3,50 EUR
Prijevremeni otkaz ugovora o stambenoj štednji* 0,5% ugovornog iznosa
Prijevremeni otkaz ugovora o stambenoj štednji za ugovore kojima se obračunava a'vista kamatna stopa bez naknade
Prijenos raspoložive stambene štednje 50,00 kn / 7,00 EUR
Ustup Ugovora o stambenoj štednji 25,00 kn / 3,50 EUR

Iznosi naknada izraženi u eurima odnose se na ugovore sa valutnom klauzulom i obračunavaju se u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem tečaju tečajnice HNB važeće na dan obračuna. Iznosi naknada izraženi u kunama odnose se na ugovore bez valutne klauzule.

*prijevremenim otkazom se smatra otkaz Ugovora o stambenoj štednji od strane stambenog štediše prije isteka ugovornog roka, odnosno prije ispunjenja uvjeta za dodjelu ugovornog iznosa. 

Detaljne informacije nalaze se u Odluci o naknadama za usluge stambene štednje u Raiffeisen stambenoj štedionici

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu

Stambena štedionica

Pišite nam