Raiffeisen stambena štednja

Štednja prilagođena vašim mogućnostima, potrebama i planovima!

Raiffeisen stambena štednja

Štednja prilagođena vašim mogućnostima, potrebama i planovima!

Saznajte više
 

Želite štednju koja je prilagođena vama i vašim mogućnostima, planovima i potrebama? Raiffeisen stambena štedionica je najbolji izbor za vas! Već s minimalnim ulozima ostvarujete visoke prinose, zahvaljujući kamati i državnim poticajnim sredstvima. Stambena štednja vam u budućnosti omogućuje i ostvarivanje povoljnijih uvjeta stambenih kredita.

Prednosti

 • Fleksibilnost uplata

  Fleksibilnost uplata

  Sami birate želite li uplaćivati štednju mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

 • Povoljniji uvjeti stambenog kreditiranja

  Povoljniji uvjeti stambenog kreditiranja

  Po isteku štednje ostvarujete povoljnije uvjete stambenog kredita.

 • Isplativost

  Isplativost

  Na svaku godišnju uplatu ostvarujete atraktivne i fiksne kamatne stope te državna poticajna sredstva određena za tu godinu.

 • Siguran oblik štednje

  Siguran oblik štednje

  Štednja Raiffeisen stambene štedionice osigurana je od strane države do iznosa od 100.000 eura.

 • Minimalne uplate, maksimalna dobit

  Minimalne uplate, maksimalna dobit

  Već s manjim redovnim uplatama ostvarujete visoke prinose!

 • Bez naknade za štednju manju od 150.000 kuna ili 20.000 EUR

  Bez naknade za štednju manju od 150.000 kuna ili 20.000 EUR

  Ugovorite stambenu štednju manju od 150.000 kuna ili 20.000 EUR bez plaćanja naknade za sklapanje ugovora!

Više informacija

 

Odaberite valutu u kojoj želite štedjeti!

Valuta stambene štednje    Kamatna stopa štednje    
EUR 0,6 % godišnja – za ugovore uz valutnu klauzulu u EUR    
HRK 0,6 % godišnja – za ugovore bez valutne klauzule u HRK

Raiffeisen stambena štednja ugovara se na pet godina uz fiksnu kamatnu stopu štednje. 

Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 
Primjer izračuna štednje u HRK
ugovoreni rok štednje 5 god
ugovoreni iznos HRK 26.000,00
mjesečni štedni ulog HRK 422,00
kamatna stopa na štedni ulog  0,6%
ukupna ušteđevina 25.583,85
EKS na štedni ulog 0,41%

 

 

Primjer izračuna štednje s valutnom klauzulom u EUR
ugovoreni rok štednje 5 godina
ugovoreni iznos u EUR 3.500,00
mjesečni štedni ulog EUR 57,00
kamatna stopa na štedni ulog 0,6%
ukupna ušteđevina 3.456,01
EKS na štedni ulog 0,41%

Pretpostavljeni početak štednje je 1.2.2020. prema OUP/14.
Izračun efektivne kamatne stope (EKS) se temelji na pretpostavci početka štednje na dan 01.02.2020. godine, a uključene su i naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji koja iznosi 0,00 kuna, naknada za vođenje računa u iznosu od 4,95 kn/mjesečno (59,40 kn/godišnje) odnosno 0,66 EUR/mjesečno (7,92 EUR/godišnje), te DPS-a.
Državna poticajna sredstva (DPS) odobravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a iznos DPS-a može se mijenjati temeljem Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.
Odlukom ministarstva financija državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini iznose 0,7% maksimalno 35 kuna godišnje.
U izračun nisu uključeni porez i prirez koji se sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/14) obračunavaju na obračunatu, pripisanu i/ili isplaćenu kamatu na štednju i kamatu na državna poticajna sredstva. Navedeni iznosi u eurima, plativi su u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Primjeri izračuna su isključivo informativnog karaktera te se ne mogu koristiti u druge svrhe.

 

Kako ugovoriti?

 

U RBA poslovnicama

Ugovor o stambenoj štednji možete sklopiti u poslovnicama Raiffeisen banke.

Prilikom sklapanja ugovora o stambenoj štednji možete izabrati uvjete štednje prema svojim planovima i potrebama.
Djelatnici banke mogu vam pomoći izabrati najisplativije uvjete štednje i optimalni ugovorni iznos.

Obiteljska štednja

 

Obiteljsku štednju savjetujemo svim klijentima koji mogu štedjeti više od 5.000 kuna godišnje, odnosno preko 420 kuna ili 56 eura mjesečno i na taj način ostvariti veću dobit i ranije steći pravo na veći iznos stambenog kredita. Za djecu do 15 godina moguće je ugovoriti dječju stambenu štednju Bubašparu.

Više informacija o obiteljskoj štednji:

• broj članova obitelji* nije ograničen,

 svaki član obitelji sklapa vlastiti ugovor o stambenoj štednji,

 svaki član obitelji ima pravo na državna poticajna sredstva, 

 ako se obitelj odluči za stambeni kredit, temeljem ustupljenih prava iz ugovora o stambenoj štednji samo jedan član obitelji podiže stambeni kredit.

Ukoliko se odlučite podići stambeni kredit temeljem ugovora o stambenoj štednji, moguće je podići veći iznos kredita jer se prava na kredit mogu ustupiti članovima obitelji. 

*Sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje pod članovima obitelji smatraju se bračni i izvanbračni drugovi, srodnici u pravoj liniji i braća i sestre koji zajedno stanuju

 
VRSTA USLUGE IZNOS NAKNADE U kn / EUR
Sklapanje Ugovora o stambenoj štednji  1,5% ugovornog iznosa
Slanje izvoda i vođenje računa stambene štednje  
Slanje izvoda jednom godišnje bez naknade
Vođenje računa 4,95 kn / 0,66 EUR mjesečno
Slanje izvoda na zahtjev klijenta 59,40 kn / 7,92 EUR po izvodu
Izmjene ugovora o stambenoj štednji  
Povećanje ugovornog iznosa 1,5% ugovornog iznosa
Izmjena tarife 25,00 kn / 3,50 EUR
Ostale izmjene ugovora (umanjenje ugovornog iznosa) 25,00 kn / 3,50 EUR
Prijevremeni otkaz ugovora o stambenoj štednji* 0,5% ugovornog iznosa
Prijevremeni otkaz ugovora o stambenoj štednji za ugovore kojima se obračunava a'vista kamatna stopa bez naknade
Prijenos raspoložive stambene štednje 50,00 kn / 7,00 EUR
Ustup Ugovora o stambenoj štednji 25,00 kn / 3,50 EUR

Iznosi naknada izraženi u eurima odnose se na ugovore sa valutnom klauzulom i obračunavaju se u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem tečaju tečajnice HNB važeće na dan obračuna. Iznosi naknada izraženi u kunama odnose se na ugovore bez valutne klauzule.

*prijevremenim otkazom se smatra otkaz Ugovora o stambenoj štednji od strane stambenog štediše prije isteka ugovornog roka, odnosno prije ispunjenja uvjeta za dodjelu ugovornog iznosa. 

Detaljne informacije nalaze se u Odluci o naknadama za usluge stambene štednje u Raiffeisen stambenoj štedionici

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu

Stambena štedionica

Pišite nam