Bubašpara dječja stambena štednja

Za velike i male i brojne sretne trenutke od rođenja do 15. godine

Postani Bubašparac
 

Naši Bubašparci veselo zuje i o svim prednostima od cvijeta do cvijeta bruje:

  • atraktivna godišnja kamatna stopa
  • državna poticajna sredstva
  • niža naknada za vođenje računa - samo 1,50 kn/mjesečno
  • fleksibilna dinamika uplata
  • bez naknade za sklapanje ugovora na iznose manje od 150.000 kuna
 

Uz Bubašparu učite djecu od malih nogu o vrijednosti novca i važnosti štednje te im omogućite ispunjenje dječjih snova

* The table can be scrolled left-right

* Tablicu možete pomicati lijevo-desno

Provjerite u primjerima izračuna kako Bubašpara štednja može s vremenom rasti:
Ugovoreni rok štednje 5 godina
Ugovorni iznos u kunama 27.000,00 16.000,00 10.000,00
Mjesečna uplata u kunama 419,00 250,00 150,00
Kamatna stopa 1,50% 1,50% 1,50%
Ukupna ušteđena sredstva u kunama 26.199,53 15.593,76 9.317,98
Efektivna kamatna stopa (EKS) 1,63% 1,53% 1,37%

Izračun efektivne kamatne stope (EKS) temelji se na pretpostavci početka štednje na dan 01.01.2020. godine. U izračun su uključene naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji koja iznosi 0,00 kuna (akcijska ponuda), naknada za vođenje računa u iznosu od 1,50 kn/mjesečno (18,00 kn/godišnje) te DPS.
Državna poticajna sredstva (DPS) odobravaju se iz državnog proračuna RH, a iznos DPS-a može se mijenjati temeljem Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. Odlukom Ministarstva financija, DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini iznosi 0,7%, odnosno maksimalno 35 kuna godišnje.
U izračun nisu uključeni porez i prirez koji se sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/14) obračunavaju na obračunatu, pripisanu i/ili isplaćenu kamatu na štednju i kamatu na državna poticajna sredstva.
Primjeri izračuna su isključivo informativnog karaktera te se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Ponuda vrijedi do 31.12.2020.

 

Kako postati Bubašparac? Jednostavno i lako!

Dogovorite sastanak u RBA poslovnici i ponesite rodni list i OIB vašeg djeteta.
Nemojte poslati baku ili djeda jer štednju u ime maloljetnog djeteta može ugovoriti isključivo zakonski zastupnik, no za uplate na otvorenu štednju svi su dobrodošli – i djedovi i bake i stričevi i tete i ujaci i ujne i svi ostali koji žele pridonijeti bržem ispunjenju snova vašeg djeteta.

 
Neka vaše dijete postane Bubašparac

Za ugovaranje Bubašpara dječje stambene štednje popunite obrazac i izaberite poslovnicu koja vam najviše odgovara.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.Sve informacije o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Pravilima postupanja s osobnim podacima.