Uplaćena državna poticajna sredstva za stambenu štednju za 2017. godinu

17.07.2018

Ministarstvo financija doznačilo je 16. srpnja 2018. godine državna poticajna sredstva (DPS) za 2017. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice. 

 

Ministarstvo financija doznačilo je 16. srpnja 2018. godine državna poticajna sredstva (DPS) za 2017. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice.

Sukladno zakonu sredstva će biti pripisana štedišama u roku osam dana od primitka iznosa.