Uplaćena državna poticajna sredstva za stambenu štednju za 2020. godinu

13.07.2021

Ministarstvo financija doznačilo je 12. srpnja 2021. godine državna poticajna sredstva (DPS) za 2020. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice.

 

Ministarstvo financija doznačilo je 12. srpnja 2021. godine državna poticajna sredstva (DPS) za 2020. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice.

Sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje sredstva će biti pripisana štedišama u roku osam dana.