Uplaćena državna poticajna sredstva za stambenu štednju za 2019. godinu

30.07.2020

Ministarstvo financija doznačilo je 27. srpnja 2020. godine državna poticajna sredstva (DPS) za 2019. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice.

 

Ministarstvo financija doznačilo je 27. srpnja 2020. godine državna poticajna sredstva (DPS) za 2019. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice.

Sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje sredstva će biti pripisana štedišama u roku osam dana.