Uplaćena državna poticajna sredstva za stambenu štednju za 2018. godinu

16.07.2019

Ministarstvo financija doznačilo je 15. srpnja 2019. godine državna poticajna sredstva (DPS) za 2018. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice.

 

Ministarstvo financija doznačilo je 15. srpnja 2019. godine državna poticajna sredstva (DPS) za 2018. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice.

Sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje sredstva će biti pripisana štedišama u roku osam dana.