Uplaćena državna poticajna sredstva za stambenu štednju za 2016. godinu

06.12.2017

Ministarstvo financija doznačilo je državna poticajna sredstva (DPS) za 2016. godinu.

 

Ministarstvo financija doznačilo je državna poticajna sredstva (DPS) za 2016. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice 4.12.2017. Sredstva će biti pripisana štedišama dana 8.12.2017.