Uplaćena državna poticajna sredstva za stambenu štednju za 2015. godinu

28.12.2016

Ministarstvo financija doznačilo je državna poticajna sredstva (DPS) za 2015. godinu.

 

Ministarstvo financija doznačilo je državna poticajna sredstva (DPS) za 2015. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice 22.12.2016. Sredstva su pripisana štedišama dana 27.12.2016.