Uplaćena državna poticajna sredstva za stambenu štednju za 2013. godinu

29.12.2014

Uplaćena državna poticajna sredstva za stambenu štednju za 2013. godinu.

 

Ministarstvo financija doznačilo je državna poticajna sredstva (DPS) za 2013. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice 29.12.2014. Sredstva će biti pripisana štedišama u roku od 8 dana.