Uplaćena državna poticajna sredstva za stambenu štednju za 2012. godinu

28.01.2014

Ministarstvo financija doznačilo je državna poticajna sredstva (DPS) za 2012. godinu.

 

Ministarstvo financija doznačilo je državna poticajna sredstva (DPS) za 2012. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice 27.01.2014. Sredstva će biti pripisana štedišama u roku od 8 dana.