Obavijest o izmjeni kamatne stope na štednju od 01.01.2020.

20.12.2019

Raiffeisen stambena štedionica je izmijenila godišnju kamatnu stopu na dječju stambenu štednju. 

 

Raiffeisen stambena štedionica je izmijenila godišnju kamatnu stopu na dječju stambenu štednju. Nove kamatne stope se primjenjuju od 01.01.2020. i dostupne su u dokumentu Ključne informacije o dječjoj štednji.