Dani otvorenih vrata 1. do 31. listopada!

30.09.2014

Posjetite nas na Danima otvorenih vrata od  1. do 31. listopada u svim RBA poslovnicama i ugovorite stambenu štednju Raiffeisen stambene štedionice.

 

Posjetite nas na Danima otvorenih vrata od  1. do 31. listopada u svim RBA poslovnicama i ugovorite stambenu štednju Raiffeisen stambene štedionice.

Stambena štednja je jedan od najisplativijih oblika štednje, a štednjom u našoj štedionici pored atraktivnih kamatnih stopa na štedne uloge ostvarujete i pravo na državna poticajna sredstva* te već i nižim štednim ulozima ostvarujete značajnu dobit. Uplate mogu biti na mjesečnoj, tromjesečnoj ili jednogodišnjoj bazi, a možete izvršiti i jednokratnu uplatu za cijelo razdoblje štednje.  Uplatiti možete putem trajnog naloga, internet bankarstva ili uplatnicama. Hoćete li štedjeti uz zaštitnu klauzulu u eurima ili bez zaštitne klauzule u kunama, vaša je odluka.

Po završetku razdoblja štednje stječete pravo na stambeni kredit uz povoljnu fiksnu kamatnu stopu i uvijek isti ( fiksni) mjesečni anuitet otplate tijekom cijelog razdoblja kredita. Također, zahvaljujući našem stambenom kreditu za međufinanciranje, isti možete tražiti prije isteka ugovorenog razdoblja štednje.

Prilikom sklapanja ugovora o stambenoj štednji možete odabrati jednu od sljedećih tarifa: RELAX ili IMPULS tarifu za štednju u kunama u iznosu od 15.000 do 1.500.000 kuna te JAZZ ili FUNKY tarifu za štednju u eurima u iznosu od 1.500 do 200.000 eura. Tarife stambene štednje

Uz postojeće uvjete naše stambene štednje, u tijeku je akcija za sve buduće štediše! Odobravamo posebnu bonus kamatu od 0,5% za prvih 12 mjeseci štednje, a od 13.mjeseca pa do 60. mjeseca štednje bonus kamata će iznositi 0,25%. Također, naknadu, koja se uobičajeno plaća za ugovaranje štednje, tijekom ove akcije ne naplaćujemo. Uz navedene pogodnosti sve štediše koje sklope ugovor o stambenoj štednji i uplate 1% UGIZ-a dobivaju na poklon Uniqa policu osiguranja kućanstva.

*DPS se odobrava iz državnog proračuna RH i može se mijenjati na temelju Zakona o stambenoj štednji i državnog poticanja stambene štednje( Zakona) te drugih podzakonskih akata za cijelo vrijeme trajanja ugovora o stambenoj štednji. Iznimno, DPS na stambenu štednju prikupljenu od 01.siječnja do 31.prosinca 2014. Neće se isplatiti iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Jazz tarifa svi iznosi su u eurima

ugovorni iznos 5.000,00 10.600,00 15.000,00
mjesečni štedni ulog 31,51 66,12 93,29
kamatna stopa-štednja % 3 3 3
ušteđevina nakon 5 godina štednje 2.000,53 4.241,26 6.000,27
kamatna stopa na štedne uloge (EKS)% (1) 2,23 2,63 2,74
kamatna stopa na štedne uloge s DPS (EKS)% (2) 5,14 5,55 4,96
stambeni kredit 2.999,47 6.358,74 8.999,73
anuitet 21,00 44,51 63,00
zadnji anuitet 1,89 8,55 10,32
kamatna stopa na stambeni kredit (EKS)% 6,66 6,47 6,42
ukupna otplata 5.272,89 11.180,56 15.823,32
vrijeme otplate stambenog kredita 252 252 252

 

Funky tarifa svi iznosi su u eurima

ugovorni iznos 5.000,00 10.600,00 15.000,00
mjesečni štedni ulog 61,54 129,78 183,35
kamatna stopa-štednja % 2,5 2,5 2,5
ušteđevina nakon 2 godina štednje 1.500,21 3.180,62 4.500,14
kamatna stopa na štedne uloge (EKS)% (1) 1,50 2,03 2,16
kamatna stopa na štedne uloge s DPS (EKS)% (2) 6,36 5,89 4,91
stambeni kredit 3.499,79 7.419,18 10.499,96
anuitet 24,50 51,94 73,50
zadnji anuitet 13,43 27,37 41,70
kamatna stopa na stambeni kredit (EKS)% 6,10 5,93 5,88
ukupna otplata 5.697,43 12.077,45 17.093,70
vrijeme otplate stambenog kredita 233 233 233