Dani otvorenih vrata 1. do 31. listopada!

29.09.2016

Posjetite nas na Danima otvorenih vrata od  1. do 31. listopada u svim RBA poslovnicama i ugovorite stambenu štednju Raiffeisen stambene štedionice.

 

Posjetite nas na Danima otvorenih vrata od  1. do 31. listopada u svim RBA poslovnicama i ugovorite stambenu štednju Raiffeisen stambene štedionice.

Pogodnosti stambene štednje:

• atraktivne kamatne stope
• bez naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji
• državna poticajna sredstva*
• realizacija stambenog kredita s fiksnom kamatom

 
Stambena štednja je jedan od najisplativijih oblika štednje, a štednjom u našoj štedionici pored atraktivnih kamatnih stopa na štedne uloge ostvarujete i pravo na državna poticajna sredstva*. Uplate mogu biti na mjesečnoj, tromjesečnoj ili jednogodišnjoj bazi, a možete izvršiti i jednokratnu uplatu za cijelo razdoblje štednje.  Uplatiti možete  putem trajnog naloga, internet bankarstva ili uplatnicama. Hoćete li štedjeti uz zaštitnu klauzulu u eurima ili bez zaštitne klauzule u kunama, vaša je odluka.

Po završetku razdoblja štednje stječete pravo na stambeni kredit uz povoljnu fiksnu kamatnu stopu i uvijek  isti (fiksni) mjesečni anuitet otplate tijekom cijelog razdoblja kredita. Također, zahvaljujući našem stambenom kreditu za međufinanciranje, isti možete tražiti prije isteka ugovorenog razdoblja štednje.

Pogodnosti stambenih kredita:

• fiksna kamatna stopa tijekom cijelog razdoblja otplate kredita
• bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva do 31.10.2016.
• bez troška procjene nekretnine do 31.10.2016.

*DPS se odobrava iz državnog proračuna RH i može se mijenjati na temelju Zakona o stambenoj štednji i državnog poticanja stambene štednje( Zakona) te drugih podzakonskih akata  za cijelo vrijeme trajanja ugovora o stambenoj štednji.